Så lever du mer i nuet

Fånga ögonblicket! Om vi istället fokuserar på vad som händer just nu mår vi mycket bättre menar filosofen Echart Tolle. Att vara närvarande är hemligheten bakom all framgång och lycka. Många propagerar att lycka kommer när de får vad de vill ha medan Tolle hävdar att lyckan kommer ur ett tillstånd av medvetenhet och när … [Read more…]