Så lever du mer i nuet

Fånga ögonblicket! Om vi istället fokuserar på vad som händer just nu mår vi mycket bättre menar filosofen Echart Tolle. Att vara närvarande är hemligheten bakom all framgång och lycka. Många propagerar att lycka kommer när de får vad de vill ha medan Tolle hävdar att lyckan kommer ur ett tillstånd av medvetenhet och när du är närvarande i livet. Många känslomässiga problem beror på att vi identifierar oss med våra tankar. Negativt tänkande kan vara ett lika farligt missbruk som rökning , mat etc.

Källa: Aftobladet, Söndag Nummer 31, 3.9 augusti 2014, Artikel ”Livsstil.får ordning på tankarna” sid 14-17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *