Corona information!

Nyligen skärptes ju restriktionerna från Folkhälsomyndigheten och jag vill delge hur jag tänker gällande mina yogaklasser. I tider av oro, stress och kanske ofrivillig ensamhet finns det fortfarande ett behov av yoga och att ta hand om sig själv. 

Med respekt och omtanke inför varandra och rådande situation kan vi tillsammans hantera detta på bästa sätt. Mina klasser kommer att fortsätta som vanligt men med några fler anpassningar i rådande situation.

• Jag fortsätter att  följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för träningsanläggningar.

Läs gärna deras rekommendationer som de ser ut i dagsläget:https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/information-till…/

• Jag sänker antalet deltagare under en period och tar emot drop-in när det finns plats. Totalt antalet deltagare kommer att sänkas från 8 till 5 st under en period. Jag har ingen plan ännu på att hålla digitala klasser nu men om någon efterfrågar det så kan jag börja med att sända klasserna för dem som inte vill vara med på plats. Hör gärna av er ifall ni saknar detta eller skulle vilja ha det som alternativ!

•  Tänk på att tvätta händerna eller använda handsprit som står i ingången när du kommer in i yogasalen, likaså att du använder handsprit efter yogaklassen. Självklart är jag själv noga med detta både före och efter klasserna.

• Före klasserna desinficerar vi lärare på Yogarummet också ytor handtag, kranar etc.

• De gemensamma mattorna spritas/tvättas av efter klasserna. Men ta gärna med er egna mattor och filtar om ni är oroliga för smittspridning. En kan också lägga en handduk på mattan för att skydda mot närkontakt. Och även ta med en extra handduk eller filt om man inte vill använda props på plats.

• Meddela gärna mig när ni får förhinder eller känner oro av något slag som gör att ni inte kan medverka på klassen.

• Jag kommer att fortsätta att försöka placera yogamattorna så att vi inte är i höjd/linje med varandra för att på så sätt undvika ansikte mot ansikte

• Före klasserna desinficerar vi lärare på Yogarummet också ytor handtag, kranar etc.

 • Stanna hemma om du känner det minsta symptom! Jag kommer att ställa in klassen om jag känner mig det minsta sjuk, och kommer då att meddela er det via sms eller mejl samt lägga ut det på min facebook sida @yogabodyorganics (Följ gärna min sida ifall du har facebook)

Om du tycker att jag har missat information kring något just du undrar eller om jag har missat något, hör gärna av dig!

Ulrika